مشتری گرامی، شما می توانید مستقیما به تعداد کلمات مقاله خود اعتبار ترجمه نیتیو خریداری کنید و یا قبل از خرید، ابتدا فایل های پروژه خود را با کلیک روی دکمه ثبت سفارش یا ارسال فایل (در حساب کاربری) جهت قیمت گذاری برای ما ارسال نمایید. در صورت خرید مستقیم از این قسمت، پیشفاکتور انجام خدمات بلافاصله صادر می شود و در حساب کاربری، بخش فاکتورها قابل دسترسی خواهد بود و به ایمیل شما نیز ارسال می شود. در صورتی که فایل فارسی مقاله را جهت قیمت گذاری برای ما ارسال نمایید، پیشفاکتور انجام خدمات پس از چند دقیقه صادر و در حساب کاربری، بخش فاکتورها قابل دسترسی خواهد بود و به ایمیل شما نیز ارسال می شود.
ترجمه نیتیو فارسی به انگلیسی هر کلمه
200Toman یکبار
    مشتری گرامی، در این قسمت، برای استفاده از خدمات ترجمه نیتیو مقاله ISI از فارسی به انگلیسی، ابتدا بر روی دکمه سبز رنگ "سفارش دهید" کلیک کنید. سپس تعداد کلمات برآورد شده در پیشفاکتور را که در پاسخ به استعلام شما صادر و به ایمیل شما نیز ارسال شده است در سبد خرید وارد و دکمه بروزرسانی را کلیک کنید و در ادامه خرید خود را تکمیل نمایید. همچنین اگر مایل هستید می توانید به صورت اعتباری برای نیازهای آتی خود خرید نمایید و برای پروژه های بعدی خود از اعتبار خریداری شده استفاده کنید.