مشتری گرامی، در این بخش شما می توانید بسته (پکیج) های اعتباری برای سرویس های مورد نیازتان خریداری کرده و از تخفیف های آنها بهره مند شوید. ضمانت مادم العمر خدمات پارافریز نیتیو همراه با قرارداد رسمی و صدور گواهی ویرایش نیتیو مقاله برای تمام پروژه های شما!
بسته اعتباری پارافریز نیتیو: 10000 کلمه
1,440,000Toman یکبار
    بسته اعتباری پارافریز نیتیو این امکان را به شما می دهد تا با خرید یک پکیج اعتباری پارافریز نیتیو تخصصی با خیال آسوده از تغییر مداوم قیمت ها کلیه نیازهای پارافریز مقالات انگلیسی خود را برطرف کنید. این بسته ها تا پایان اعتبارشان هرگز منقضی نمی شوند و هرگز تابع تغییرات قیمت های سالانه یا نوسانات اقتصادی نیستند. یک ویژگی مهم و ارزشمند این بسته ها ضمانت قراردادی مادام العمر موسسه ISIpapers.com است که با خریدار امضا می کند. تحت این قرارداد، ضمانت کیفیت پارافریز نیتیو نه تنها با ارائه گواهی رسمی موسسه برای تمامی مقالات فعلی شما تا پایان اعتبار بسته تعهد می شود، بلکه این ضمانت برای آینده نیز تداوم می یابد، به نحوی که هرگاه هر مجله تخصصی یا کنفرانسی مقاله شما را که ما پارافریز کرده ایم به علت High Similarity مردود کند، ما موظیم آن را به رایگان ویرایش کرده و یک کارت گواهی ویرایش نیتیو جدید برای آن صادر کنیم.
بسته اعتباری بازنویسی نیتیو: 10000 کلمه
1,600,000Toman یکبار
    بسته اعتباری بازنویسی نیتیو این امکان را به شما می دهد تا با خرید یک پکیج اعتباری بازنویسی نیتیو تخصصی با خیال آسوده از تغییر مداوم قیمت ها کلیه نیازهای بازنویسی مقالات انگلیسی خود را برطرف کنید. این بسته ها تا پایان اعتبارشان هرگز منقضی نمی شوند و هرگز تابع تغییرات قیمت های سالانه یا نوسانات اقتصادی نیستند. یک ویژگی مهم و ارزشمند این بسته ها ضمانت قراردادی مادام العمر موسسه ISIpapers.com است که با خریدار امضا می کند. تحت این قرارداد، ضمانت کیفیت بازنویسی نیتیو نه تنها با ارائه گواهی رسمی موسسه برای تمامی مقالات فعلی شما تا پایان اعتبار بسته تعهد می شود، بلکه این ضمانت برای آینده نیز تداوم می یابد، به نحوی که هرگاه هر مجله تخصصی یا کنفرانسی مقاله شما را که ما بازنویسی کرده ایم به علت High Similarity مردود کند، ما موظیم آن را به رایگان ویرایش کرده و یک کارت گواهی ویرایش نیتیو جدید برای آن صادر کنیم.
شامل همه پلن ها
  • هیچ مقاله ای به دلیل سیمیلاریتی ریجکت نمی شود!